Luennot


Paikka: Sali 1 
Koulumaailman kuohuissa

Sali 26
Oppimisen aalloilla

Sali 4B
Tieteessä tapahtuu

9.00-9.20

Avajaiset

projektiryhmän tervetulosanat, MAOL ry:n tervehdys9.30-10.15

Matematiikan eriyttäminen lukiossa ja yläkoulussa – Käytännön kokemuksia Espoosta

Tapiolan lukion erityispitkä matematiikka ja Tapiolan koulun POP (= paras oppimispolku) -opetus.
Luennoitsijat: Heikki Pokela, lehtori, Tapiolan lukio ja Jaakko Mali, matematiikan opettaja, Tapiolan koulu


OPS- pölyttyvä kansio vai ratkaisu tulevisuuden osaamiseen? 
Interaktiivinen keskustelu peruskoulun fysiikan ja kemian opetuksesta

kesto 2x45 min

Mukana keskustelussa opetusneuvos Tiina Tähkä, professorit Maija Aksela ja Jukka Maalampi ja lehtori Jukka Kohtamäki sekä yleisö. Keskustelun vetäjänä toimii Tuula Havonen, matemaattisten aineiden lehtori, oppikirjailija, Ylöjärven yhtenäiskouluHiukkasfysiikan avointa dataa opetuskäytössä

CERNin LHC-kiihdyttimen CMS-koe julkistaa vuonna 2014 merkittävän määrän nauhoittamaansa dataa sekä myös työkaluja sen tarkasteluun. Opetuskäyttö on yksi tärkeimpiä avoimen datan käyttömahdollisuuksia.

Luennoitsija: Tapio Lampén, TkT, Fysiikan tutkimuslaitos HIP

10.30-11.15

Yksilöllisen oppimisen opetusmalli

Luennolla tutustutaan oppimispotentiaaliin, mastery learning -menetelmään sekä monipuolisiin arviointikäytänteisiin luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa ja oppimisessa.

Fysiikan ja matematiikan opettaja Pekka Peura, Martinlaakson lukio
Huom! Loppumisaika 11.00!


Nanolla paremmaksi – miten nanoteknologiaa voi tuoda tutummaksi opiskelijoille?

Miltä kuulostaa hopea joka ei tummu, ikkuna joka auttaa itsensä puhtaana pitämisessä, kangas joka hylkii likaa, sideharso joka taistelee bakteereja vastaan tai moottori joka kuluttaa vähemmän? Mitä näiden taustalla on?

Mika Koskenvuori, TkT, Culminatum Innovation

11.30-12.15

Teknologian käyttö opetuksessa USA:ssa – Fulbright stipendiaatin syksy Marylandissa

Olin syyslukukauden Fulbright Distinguished Awards in Teaching apurahalla syyslukukauden 2013 USA:ssa. Perehdyin TVT:n käyttöön matematiikan ja luonnontieteiden opetuksessa sekä amerikkalaiseen koulujärjestelmään. 

Mikko Rahikka, vanhempi lehtori, Helsingin yhteislyseo

Oivaltamisen ja onnistumisen iloa kaikille!

Miten voimme huomioida erilaiset oppijat matematiikan ja luonnontieteiden tunnilla? Miten voimme tuottaa entistä enemmän oivaltamisen ja onnistumisen iloa kaikille? Luennolla käsitellään aihetta EU-komission työryhmän ja uusimpien tutkimustulosten näkökulmasta sekä annetaan konkreettisia esimerkkejä.

Maija Aksela, johtaja, professori, LUMA-keskus Suomi, HY

Huom.: LUMA-Keskus nauhoittaa esityksen ja julkaisee sen myöhemmin kevätpäivien jälkeen.

Opiskelijat avaruutta valloittamassa

Opiskelijat kautta maailman ovat laukaisseet avaruuteen jo yli 100 avaruuslaitetta, jotka kokeilevat nykyisen avaruustekniikan rajoja. Luento kertoo, millaisia uusia asioita on opiskelijaprojekteissa keksitty ja miten se vaikuttaa avaruustekniikan kehitykseen.

Jaan Praaks, TkT, Aalto-yliopisto

12.30-13.15

Matematiikan opetus tienhaarassa –Mihin suuntaan mennään?

Suuri interaktiivinen keskustelu lukion matematiikan opetuksen ajankohtaisista asioista. (Symbolinen laskin, OPS-uudistus, opetuksen järjestäminen, yo-tutkinto jne.) (kesto 2 x 45min)

Alustajat: lehtorit Markku Halmetoja ja Mika Setälä. 

Muut osallistujat: dosentti Matti Lehtinen, FT Liisa Näveri, prof. Juha Oikkonen ja opetusneuvos Leo Pahkin

Paneelin vetäjä: Heikki Pokela, lehtori, Tapiolan lukio

Second Life - oppimista virtuaalimaailmassa. Opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia opiskelusta kemian ja biokemian virtuaalilaboratoriossa.

Aalto Chem korkeakoulussa on käytössä kemian ja biotekniikan virtuaalisia, Second Life laboratorioharjoituksia, joista esitellään orgaanisen kemian työturvallisuusharjoitus ja molekyylibiologian PCR harjoitus. Pohditaan virtuaalisten oppimisympäristöjen käytön näkökulmia eri koulutusasteilla.

Katrina Nordström, professori, Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu ja Pekka Qvist, toimitusjohtaja, Metaverstas Oy

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Luennolla esitetään eurooppalaisessa COMBLAB-projektissa kehitettyjä mittausautomaatiotöitä. Kuuden yliopiston tutkijoista muodostettu kehittäjäryhmä on laatinut tutkimusperustaisia töitä kemian, fysiikan ja biologian opetukseen.

Simo Tolvanen, tohtorikoulutettava, HY

13.30-14.15

Huom. loppumisaika 14.00  

REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö

Luennolla esitellään EU –kemikaalilainsäädäntöä ja sen velvoitteita. Luennolla käsitellään myös käyttöturvallisuustiedotteen sisältöä ja sen merkitystä kemikaalien turvallisen käytön tiedonvälityksessä.  

Maarit Priha, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)  

Äänentoiston uusia haasteita

Miten tutkimuksesta voidaan kehittää parempia menetelmiä äänen tilavaikutelman toistamiseen.

Ville Pulkki, professori, Aalto yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu, Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos14.30-15.15

Mielen säätelyn merkitys oppimisessa

Tarkkaavaisuuden kohdistaminen ja ylläpitäminen on kaiken tietoisen oppimisen perusedellytys. Aivojen etuotsalohkojen aktiviteetti on välttämätöntä tarkkaavaisuuden säätelemisessä. Etuotsalohkot kypsyvät hitaasti aikuisuuteen asti ja niiden toiminta vaimenee herkästi monesta syystä. 

Nina Sajaniemi, kehitysneuropsykologian dosentti, yliopistonlehtori, HY, Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

Uudistuva perusopetuksen matematiikka 2016

Keväällä 2014 koulutuksen järjestäjillä ja kaikilla muillakin on mahdollista kommentoida valmisteilla olevaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta. Esityksessä käydään läpi tärkeimmät uudistukset perusopetuksen matematiikassa.

Leo Pahkin, opetusneuvos, opetushallitus


Automaatio- ja systeemitekniikka -
säätö- ym algoritmien suunnittelua kohdejärjestelmien dynamiikkamallien pohjalta
 

Dynaamisten mallien pohjana ovat fysiikan ja kemian aikariippuvat ilmiöt. Toiseksi säätö- ja systeemitekniikan menetelmät ovat sovellettua matematiikkaa, jossa optimoinnilla, taajuustasotarkasteluilla ja stokastiikan menetelmillä on tärkeä rooli.

Arto Visala, professori, Aalto-yliopisto


15.30-16.15

MAOL ry:n liittokokous 15.30-17.00

Suomi edelläkävijänä CERNin tutkimuksen integroinnissa lukio-opetukseen

Luennolla käsitellään sekä fysiikan opettajien että lukiolaisten tiedeopiskeluja CERNissä, niihin valmentautumista sekä toiminnan vaikutuksia koulun arkipäivään.

Riitta Rinta-Filppula, pedagoginen asiantuntija, fysiikan tutkimuslaitos/CERN


Hiilen uudet ulottuvuudet: fullereenit, nanoputket ja grafeenit 

Esitelmä käsittelee hiilen uusia olomuotoja ja rakenteita sekä niiden teknologisia sovelluksia.

Esko Kauppinen, professori, Aalto yliopisto


16.30-17.00Riskiryhmän improvisaatioesitys